2012

Čistá řeka Sázava na Vysočině 2012

Třetí ročník čištění řeky Sázavy na Vysočině, od Havlíčkova Brodu po Chřenovice, je úspěšně za námi!

Do akce se letos zapojilo na 550 lidí, kteří odvedli skvělou práci. Díky nim byla vyčištěna řeka Sázava a některé její přítoky v délce asi 60 km! Vypadalo to, že nám počasí nebude přát. Ale nepršelo a proti zimě jsme bojovali pilnou prací. Nebyla ale nouze ani o zábavu a uvolnění. Sešlo se neuvěřitelné množství zapálených lidí, kteří po sobě zanechali mnoho pytlů plných odpadu typu PET lahví, obalů, sklenic, plechovek ale i pneumatik, kusů nábytku, hadic a domácích spotřebičů. Výskyt takového odpadu u řeky je pro většinu lidí naprosto nepochopitelný. Když si někdo dá tu práci a křeslo naloží do auta, proč není schopen ho rovnou odvézt do sběrného dvora? Uvědomujeme si, že odpad do přírody uložili lidé a pouze lidé ho mohou z přírody zase odstranit.

Místa, která byla loni a předloni čištěna, byla viditelně ve výrazně lepším stavu. Sbíral se v uvozovkách pouze odpad, který se nahromadil za uplynulý rok. Ale i tohoto odpadu bylo více než dost. Bohužel nás, dobrovolníky, příroda každoročně potřebuje. Letos byly do akce začleněny nové úseky v centru Havlíčkova Brodu. Jejich znečištění všem vyrazilo dech. Zlikvidováno bylo také několik černých skládek. Znečištěna byla tradičně nejvíce okolí měst a přírodní rezervace Stvořidla.

V týdnu čistili okolí řeky Sázavy žáci škol. Zapojily se světelské školy ZŠ Lánecká a ZŠ Komenského a havlíčkobrodské školy SPŠ stavební ak. St. Bechyně, ZŠ V Sadech, ZŠ a MŠ Wolkerova, ZŠ Konečná a ZŠ Štáflova.

V sobotu, 14. dubna 2012 odstraňovali odpad dobrovolníci z místa, regionu i celé republiky, kteří se sešli na pěti stanovištích. Vedle jednotlivců a rodičů s dětmi, kterým není stav řeky Sázavy lhostejný, se do akce zapojili také mladí fotbalisté z FC Slovan Havlíčkův Brod, havlíčkobrodští skauti, ledečští a perknovští hasiči, světelští rybáři a členové Klubu českých turistů. Všichni odvedli velmi dobrou práci!

Čistá řeka Sázava na Vysočině se koná pod záštitou akce Čistá Vysočina, kterou realizuje kraj Vysočina.

Úklid řeky Sázavy v uvedeném termínu probíhal také na dolním toku řeky Sázavy. Pod taktovkou organizátorů (Sázava 21 o. s. a MAS Královská stezka, Posázaví o. p. s, MAS Lípa pro venkov a Český rybářský svaz Soutice) bylo napříč dvěma kraji vyčištěno celkem asi 150 km řeky! Zapojilo se na 1 500 dobrovolníků. Organizátoři zajistili dobrovolníkům materiál (lodě, rukavice, pytle, občerstvení) a v případě vícedenního čištění také nocleh.

Čistá řeka Sázava na Vysočině je dobrovolnická a nezisková akce, kterou je možné uskutečnit pouze díky přispění partnerů, sponzorů a organizátorů akce. Poděkování patří partnerům: státnímu podniku Povodí Vltavy, s. p. za odvoz odpadu, rekreačnímu středisku Sluneční zátoka za poskytnutí azylu, půjčovně lodí Samba za zapůjčení lodí, občanskému sdružení Sázava 21 a MAS Královská stezka za materiální podporu. Velké poděkování patří také všem sponzorům.

 

 Plakát – Čistá řeka Sázava na Vysočině 2012

Pozvánka – Čistá řeka Sázava na Vysočině 2012

Tisková zpráva – Čistá řeka Sázava na Vysočině 2012

uvodni foto 2012