2016

Čištění probíhalo 4. – 9. dubna 2016

Akce Čistá řeka Sázava na Vysočině není o pouhém sběru odpadu, ale zejména o aktivních lidech, kterým není stav krajiny kolem řeky Sázavy lhostejný. Dobrovolníci se v sobotu večer setkávají na základně akce, v rekreačním středisku Sluneční zátoka v Ledči nad Sázavou, kde si u ohně, za doprovodu kytary, vymění zkušenosti nejen ze společného úsilí na řece.

Čistá řeka Sázava na Vysočině se koná pod záštitou akce Čistá Vysočina, kterou realizuje kraj Vysočina.

Úklid řeky Sázavy se tradičně koná také na dolním toku, v kraji Středočeském a nově na Vysočině i nad Havlíčkovým Brodem. Pod taktovkou několika organizátorů (Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov z.s.,Královská stezka o.p.s. a Havlíčkův kraj o.p.s.) bylo napříč dvěma kraji vyčištěno přes 200 km řeky Sázavy – téměř od pramene až do Pikovic. Rozsah akce poukazuje na nutnost koordinované péče o vodu a krajinu bez ohledu na administrativní hranice a různé zájmy.

Čistá řeka Sázava na Vysočině je dobrovolnická a nezisková akce, kterou je možné uskutečnit pouze díky přispění partnerů, sponzorů a organizátorů akce. Poděkování patří partnerům: státnímu podniku Povodí Vltavy, s. p. za odvoz odpadu, rekreačnímu středisku Sluneční zátoka za poskytnutí azylu, půjčovně lodí Samba za zapůjčení lodí a MAS Královská stezka za materiální podporu. Velké poděkování patří také všem sponzorům.

 

Plakát – Čistá řeka Sázava na Vysočině

Plakát úseky – Čistá řeka Sázava na Vysočině 2016

Tisková zpráva – Čistá řeka Sázava na Vysočině 2016

obr.